logo vlinder1
2017 - 08

  

 2017 08 a

PROZA – De koe, onze krachtige milde schenkster Wiel Hupperets, Maastricht
Er zijn mensen die met de niet-zichtbare kant van levende wezens kunnen communiceren. Een deel van zo’n gesprek, tussen vragensteller en het hogere wezen, in dit geval van de koe, is hier weergegeven. Allereerst een samenvatting van het begin van dit gesprek.

 

 


 2017 08 b

POËZIE Ger Eikholt


2017 08 c

ONZE TAAL – In het groen met het Groene Boekje Hans Hermans, Heerlen
Op het gebied van onze Nederlandse taal, die vroeger ABN genoemd werd, ben ik een purist. Het betekent natuurlijk niet dat ik foutloos schrijf. Meer dan andere talen is onze taal rijk aan anglicismen, bastaardwoorden en Engelse woorden. Met bastaardwoorden hebben we geen moeite, want woorden zoals cacao, sigaret, krant en calorie zitten in onze taal verankerd. Als we de Engelse taal beheersen dan hebben we ook met Engelse woorden weinig moeite.

 


2017 08 d

MENS EN DIER – Kunstmatige inseminatie in de veehouderij (2) Piet Schuttelaar, Stein
Vroeger liepen de stieren vrij in een kudde met koeien en werd er op natuurlijke wijze gepaard als deze geslachtsrijp en dus vruchtbaar waren. Nu gaat dat vooral met kunstmatige bevruchting en dit proces heeft zich ontwikkeld vanaf de jaren `30.

 


 2017 08 e

ES DE AERT KOAS PROATE – Andere heerbaanroutes van Voeren naar Aken? (4) Hary van Aken, Klimmen
Het is nog steeds de vraag welke de oude koninklijke en bisschoppelijke route was tussen enerzijds de keizerstad Aken en anderzijds het koninklijk Paleis in Herstal en de bisschoppelijke zetel in Luik. Aken behoorde immers tot het bisdom Luik en het ligt voor de hand dat de bisschop van onze regio regelmatig de Akense dom bezocht. In deze serie proberen we de geschiedenis van de diverse oude wegen en nederzettingen op dat traject te achterhalen. Na de volksverhuizingen ontstond er een krans van nederzettingen rond het Vijlenerbos. In Mamelis, oud-Vijlen, Harles en Holset is de vroegmiddeleeuwse structuur van hof met horigenhuisjes volgens Dr. Renes zelfs bewaard gebleven. In deze editie verdiepen we ons verder in het Romeinse en Middeleeuwse dorp Vaals met haar gehuchten.

 


 2017 08 f

ES DE AERT KOAS PROATE – Stonehenge in Duitsland en Brazilië? Hary van Aken, Klimmen
Het Engelse Stonehenge kennen we allemaal wel. Onlangs zijn er echter ook Stonehenge-achtige monumenten in Oost-Duitsland en in Brazilië ontdekt; en in Beek lagen twee cirkels van nederzettingen toebehorend tot de Bandkeramiek-boeren zo’n zevenduizend jaar geleden.

 

 2017 08 g

FLORA – Sleedoorn in alle seizoenen Jan van Dingenen, Liempde
Als U dit leest is het waarschijnlijk niet meer vroeg in het voorjaar en eigenlijk is het vroege voorjaar het hoogtepunt van de sleedoorn (Prunus spinosa). De bloei van de sleedoorn is overweldigend: op het moment dat de bosanemonen voorzichtig komen kijken, zet sleedoorn al zijn kale takken in een klap vol met stralend witte bloemen. Dan weten we tenminste zeker dat het lente wordt. De bloei duurt meestal maar een paar weken en dan wordt sleedoorn weer een heel gewone struik waar slechts weinigen naar om kijken. Jammer…

 


 2017 08 h

FLORA – Zeggen – Carex (3) Paul Spreuwenberg, Schaesberg
Zeggen zijn grasachtige planten die behoren tot de familie van de Cypergrassen (Cyperaceae). Omdat het geslacht Zegge (Carex) soorten omvat die wat moeilijker op naam zijn te brengen lopen veel plantenliefhebbers er vaak met een grote boog omheen. Dat is jammer! Kennis van het geslacht Zegge is van groot belang omdat de aanwezigheid van bepaalde zeggensoorten iets kan zeggen over de natuurwaarden van het betreffende gebied. Het is de bedoeling van deze reeks artikelen om de botanici onder de lezers aan te sporen zich eens in dit interessant geslacht te verdiepen en hun te helpen bij de studie ervan.

 


 2017 08 i

VOETSPOOR 291 – Dwalen over de Tenhaagdoornheide en recreatiedomein Kelchterhoef Harry Boelen, Maastricht
Begin en eindpunt van deze wandeling is de grote parkeerplaats bij de Abdijhoeve gelegen op domein Kelchterhoef, centrum van het Belgische Park van Midden Limburg te Houthalen. De wandeling is ca.15 kilometer lang, kan ingekort worden met ca. 2.5 km en voert u dwars door het natuurreservaat Tenhaagdoornheide en door het recreatie en verblijfpark Kelchterhoef. We lopen door uitgestrekt heidegebieden, mooie bossen en door het natuurgebied rondom recreatievijver “De Plas”.

 

 

 

 


 2017 08 j

KORTE TOUR 171 – Wandeling tussen Doenrade en Oirsbeek Harry Boelen, Maastricht
Deze 9 kilometer lange wandeling voert ons over het plateau van Doenrade richting Oirsbeek. We wandelen langs Kasteel Doenrade en via een voormalige grindgroeve dalen we af naar Oirsbeek. Via een mooie holle weg klimmen we weer omhoog om via de buurtschap Windraak terug te keren bij ons startpunt. De wandeling start in Doenrade op de parkeerplaats aan de Bemelmansstraat.

 

 

 

 


 2017 08 k

NATUURGEBIEDEN IN ONZE OMGEVING (44) – Het Elmpter Schwalmbruch Olaf Op den Kamp, Kerkrade
Het Elmpter Schwalmbruch is een natuurreservaat in de Duitse Kreis Viersen. Het ligt dicht tegen de Nederlandse grens in het dal van de Schwalm tussen Swalmen (NL) en Brüggen (D). Het moerassige gebied ontstond door opstuwing van de Schwalm tegen de horst van Brüggen. De Schwalm kon hierdoor niet verder stromen en vormde vele meanders in een uitgestrekt moerasgebied. Vanaf 1913 werden grote delen van het gebied drooggelegd. Het 65 hectare grote gebied dat gespaard bleef is sinds 1941 een beschermd natuurreservaat. De Schwalm zelf werd in de jaren 1920 en 1930 gereguleerd (rechtgetrokken) en de dalvlakte werd, op enkele resten na, grotendeels drooggelegd. Door het steeds dieper insnijden van de Swalm zakte de grondwaterstand enkele meters hetgeen het aanzien en de vegetatie van het gebied ook veranderde. De ondergrond bestaat uit zand en grindafzettingen van de jonge hoofdterrassen van de Maas en de Rijn. Daaroverheen werd een dunne laag dekzand afgezet. In de oude meanders van de Schwalm, die vroeger erg moerassig waren, ontstond laagveen.

 

 


 2017 08 l

HISTORIE – Limburg en het 150-jarig bestaan (3) Peter Keulers, Geleen
In de voorgaande delen ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van Limburg zijn respectievelijk de sociaal politieke omstandigheden rond 1867 en de daarop volgende vooruitgang belicht. In dit derde en laatste deel komt het Hertogdom Limburg aan bod.

 


 2017 08 m

WILDZANG – 2017: Het jaar van de Koekoek Peter Lambrichs, Voerendaal
Het aantal Koekoeken in Nederland neemt al decennialang af. Reden voor Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om in 2017 onderzoek te doen naar deze schaarse broedvogel en de resultaten van alle onderzoeken naast elkaar te leggen. Om hier aandacht voor te vragen is 2017 uitgeroepen tot het Jaar van de Koekoek.

 


 2017 08 n

PADDENSTOELEN – Stinkzwammen Max Bruinooge, Heerlen
De naam zegt het al, het zijn zwammen met een geurtje, maar buiten dat zijn ze ook vreemd van vorm en kleur, een beetje exotisch. De aasvliegen worden door de vieze geur aangetrokken. Ze voelen er zich blijkbaar goed bij en zorgen voor de verspreiding van de sporen.

 

 


 2017 08 o

DAGROOFVOGEL – Een witte Buizerd Piet Schuttelaar, Stein
“Hallo Piet. Hierbij stuur ik je twee foto’s van een witte buizerd, die ik gemaakt heb bij een waterbuffer in Klimmen. Ik denk dat dit leuk is om een keer in de Natuurgids te plaatsen. Groetjes Martin Schloesser Klimmen.“

 

 
 2017 08 p

 

DUIVEN – Turkse tortel, een alom bekend duifje Jeu Smeets, Venlo
De Turkse tortel (Streptopelia decaocto) is een duif die sedert de laatste eeuw zijn woongebied heeft uitgebreid naar Noord- West Europa. De vogels hebben een licht beigegrijs verenkleed, met een zwartwitte nekband en een contrasterende zwarte iris. De snavel is relatief kort en de poten leverkleurig. In de vlucht vallen de lichte vleugelpartijen en buitenste staartpennen op. De staart is van onderen voor de helft wit. Het verenkleed is bij beide geslachten gelijk. De lichaamslengte bedraagt 31 tot 34 cm en het gewicht 150 tot 250 gram. De duivin is doorgaans iets kleiner en slanker en heeft een iets dunnere zwarte ring om de hals, maar dat is bij leeftijdverschil verwarrend.

  
2017 08 q  

VOORLEZEN AAN KLEUTERS: DOEN! – Het sprookje van de Alpenwatersalamander Thijs Abbenhuis, Haelen
In Zwitserland in een klein dorpje woonden eens een jongen en een meisje. Hij heette Alwat, was 17 jaar en het meisje Salama was 16 jaar. Het dorpje lag in een dal aan een klein riviertje en alles wees erop dat hier de tijd nog had stil gestaan. Beide tieners woonden op twee naast elkaar liggende boerderijtjes met enkele stuks vee. De jongelui scharrelden wat met elkaar en hadden al plannen voor de toekomst.


 2017 08 r  

PARADIJSJES IN Noord Franksrijk (3) – Verdun en omgeving Thijs Abbenhuis, Haelen
Het gebied waar ik U in deze aflevering mee naar toe neem ligt in de omgeving van Verdun. Het is een krijtgebied met redelijk veel bos, blauwgrashellingen, maar er is ook een prachtig plassengebied bij Belval. De eerste wereldoorlog heeft ook hier veel sporen nagelaten. Mooie oude dorpjes stofferen hier het landschap. De Maas loopt er van zuid naar noord door Verdun. Er wordt kleinschalig landbouw bedreven en er is weinig industrie.