logo vlinder1
Privicy verklaring

Privicy verklaring

Stichting De Natuurgids (DNG) is de uitgever van De Natuurgids. Wij vinden privacy belangrijk en gaan dan ook zorgvuldig om met persoonlijke gegevens conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt in dat DNG persoonlijke gegevens veilig bewaart en enkel gebruikt voor de hieronder beschreven doelstellingen. Stichting DNG gebruikt persoonlijke gegevens niet voor commerciële doeleinden en zal deze niet aan derden verstrekken, tenzij dit met het oog op de hieronder vermelde doelen noodzakelijk is.

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van een van de diensten van DNG, dan worden uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verwerkt.

Heeft u een abonnement op DNG?

Stichting DNG gebruikt uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomst en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Zo wordt De Natuurgids op het door u opgegeven afleveradres bezorgd en is het noodzakelijk dat wij uw persoonlijke gegevens hiertoe doorgeeft aan de distributeur en de postbezorger. U kunt uw abonnement op DNG te allen tijde opzeggen. Tenzij anders gewenst blijft u DNG ontvangen tot en met het laatste nummer van de abonnementsperiode. Stichting DNG bewaart uw persoonlijke- en abonnementsgegevens om administratieve redenen tot de afloop van uw abonnement.

Bent u adverteerder of relatie van DNG?

Stichting DNG gebruikt de door u verstrekte persoonlijke gegevens uitsluitend om uw advertentie aan te kunnen bieden, om uitvoering te kunnen geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten producten en informatie te kunnen leveren.

Vragen of klachten?

Mocht u vragen of klachten hebben over ons privacybeleid, dan kunt u ons bereiken via het secretariaat.