logo vlinder1
Tijdschrift

De Natuurgids verschijnt 8x per jaar; 

  • 1 februari
  • 15 maart
  • 1 mei
  • 15 juni
  • 1 augustus
  • 15 september
  • 1 november
  • 15 december.

Kopij inzenden uiterlijk 6 weken voor de verschijningdatum.
Een abonnement op De Natuurgids kost € 18,50 per jaar. 
Losse nummers € 4,00 incl. portokosten